(hoog)begaafde jongeren hebben soms hulp nodig

begeleiding voor vastgelopen hoogbegaafde jongeren

Onderwijs

Veel mensen hebben niet altijd in de gaten wat het probleem is met het regulier onderwijs en hoogbegaafden. De indruk bestaat dat hoogbegaafden zich 'toch wel redden'. Ook bij de mensen die snappen dat er wat meer aan de hand is, leeft toch vaak het idee dat enige extra begeleiding voldoende is om het hoogbegaafde kind binnen het onderwijs een plekje te geven.

Hoewel diverse scholen hun uiterste best doen om passend onderwijs te bieden, komen de meeste niet verder dan het geven van extra begeleiding in een poging om het hoogbegaafde kind aan te passen aan niet-passend onderwijs. Het blijkt onmogelijk voor scholen om naast het 'normale' lespakket een fundamenteel andere lesmethode toe te passen die nodig is om hoogbegaafde te ondersteunen.

De overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) brengt veel verandering met zich mee. Er zijn minder pedagogische uren beschikbaar als een leerling van een enkele leerkracht (PO) naar een diversiteit aan vakspecialisten les krijgt.

Een groep hoogbegaafde jongeren die op dit moment gekenmerkt wordt door zeer veel frustratie, onmacht, woede en onderwaardering komt noodgedwongen thuis te zitten. De jongere raakt zijn eigenheid kwijt door overmatig aanpassen aan de omgeving of door zich hevig te verzetten. Er is op dat moment geen sprake meer van talentontwikkeling. Kansen worden niet meer gezien en kwaliteiten verdwijnen naar de achtergrond.