(hoog)begaafde jongeren hebben soms hulp nodig

begeleiding voor vastgelopen hoogbegaafde jongeren

Welkom 

TalentIQ biedt (hoog)begaafde jongeren die zijn vastgelopen binnen het onderwijs een zinvolle dagbesteding. Deze thuiszitters met een hoog IQ verdienen op maat gesneden begeleiding en coaching. Ouders en/of andere betrokkenen van deze jonge mensen kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding in deze lastige periode. Daarnaast is TalentIQ een centrale plek in de regio waar we expertise op dit gebied graag verbinden.

Onze benadering richt zich erop om jongeren te leren omgaan met de eigen begaafdheid en hun intelligentie en creativiteit in te zetten als tools om blokkades te overwinnen. We bieden een veilige omgeving met gelijk gestemden. We bieden uitdagende activiteiten. Hier kan de jongeren beter werken aan sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, een positief zelfbeeld en het ontwikkelen van hun talenten. Door op zoek te gaan naar de eigen kwaliteiten krijgt de jongere weer moed om aan de slag te gaan en zichzelf de kans te geven zijn talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

Op deze website vindt u meer informatie over wat een drop-out precies is en hoe het komt dat deze getalenteerde jongeren vastlopen in het onderwijs. U vindt informatie over mogelijkheden waarop jongeren en hun ouders kunnen worden ondersteund. 

Als u een vraag heeft, stuur dan gerust een e-mail. Ik streef er naar om binnen twee dagen uw bericht te beantwoorden. Als u liever telefonisch uw probleem wilt bespreken kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Spreek eventueel uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. Dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Wie ben ik

TalentIQ Zuid Holland is opgericht door Petra Persoon. Ik werk ruim 30 jaar in de gezondheidszorg. Ouderenzorg, gehandicaptenzorg en inmiddels alweer jaren werkzaam als secretaresse op een polikliniek voor Jeugd GGZ (Top Referent Trauma Centrum). Aangevuld met opleidingen zoals HBO Klinisch Psychologie en een training bij het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid 'Emotionele ontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen'. Door mijn drie hoogbegaafde kinderen kan ik me goed verplaatsen in de belevingswereld van kinderen en ouders. Door mijn zoektocht heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van hoogbegaafdheid, hulpverleners met expertise,  passend onderwijs, PGB's, primair- en voortgezet onderwijs. De opgedane kennis en de mogelijkheden van het netwerk in deze regio wil ik graag met u delen. Ik zie het als mijn missie om een plek te creëren voor vastgelopen hoogbegaafde kinderen maar vooral ook hun ouders daarbij te ondersteunen.