(hoog)begaafde jongeren hebben soms hulp nodig

begeleiding voor vastgelopen hoogbegaafde jongeren

Veel gestelde vragen

Heeft mijn kind vrijstelling van leerplicht nodig om dagbesteding te kunnen krijgen?

Ja. Er zijn twee mogelijke vrijstellingen. De eerste is op grond van artikel 5a van de leerplicht, dat is een volledige vrijstelling die inhoudt dat uw kind voor langere tijd niet tot leren in staat is. De andere vrijstelling is op grond van artikel 11d van de leerplichtwet. Dit houdt in  dat uw kind niet in staat is tot geregeld schoolbezoek vanwege ziekte. De term 'ziekte' mag ruimer worden geïnterpreteerd.

 

Hoe wordt de dagbesteding betaald?

Vergoeding komt voornamelijk vanuit de Jeugdwet. Via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van uw gemeente, kunt u vragen om een gesprek. Die kunnen samen met u zoeken naar een passende oplossing. Via een aanvraag voor PGB kan het CJG de kosten bij de plaatselijke gemeente vergoeden. Voor meer informatie vanuit de overheid, klik hier. Bij een vrijstelling van leerplicht onder artikel 11d zijn scholen verplicht eventueel studiematerialen mee te geven voor zelfstudie en/of zelfstudiepakketten te bekostigen.

 

Kan mijn kind onderwijs volgen bij TalentIQ?

TalentIQ is geen onderwijsinstituut dus in die zin mogen wij geen onderwijs bieden. Maar begeleiden bij zelfstudie is wel mogelijk. Dat kan gaan om IVIO pakketten of een andere thuisstudie-organisatie. Waar mogelijk kunnen we jongere begeleiden naar staatsexamens. Ook  kunnen we lesmateriaal aanschaffen (maatwerk) om iedere vorm van leren te bevorderen.

 

Wat als passend onderwijs niet past?

Scholen en gemeenten hebben samen de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs en passende zorg. Wanneer u vindt dat hetgeen geboden wordt niet passend genoeg is kunt u contact opnemen met een onderwijsconsulent. www.onderwijsconsulenten.nl  Deze zijn ingesteld door de minister van OCW en bemiddelen en adviseren op verzoek bij onderwijsproblemen rond leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

 

Wat is een fixed en een growth mindset?

Dit kan ik het beste illustreren met een filmpje. Klik hier

 

Biedt TalentIQ ook diagnostiek?

Nee. We kunnen wel gezamenlijk overleggen of er diagnostiek nodig is en gebruik maken van samenwerkingspartners die gespecialiseerd zijn op het gebied van hoogbegaafdheid en diagnostiek.