(hoog)begaafde jongeren hebben soms hulp nodig

begeleiding voor vastgelopen hoogbegaafde jongeren

Wat kan ik voor u betekenen

 

Centrale plek in de regio

Graag wil ik expertise op het gebied van hoogbegaafdheid verbinden. We kunnen elkaars talenten versterken. Hierbij wil ik een locatie beschikbaar stellen voor activiteiten die te maken hebben met hoogbegaafdheid. Enkele mogelijkheden hiervan zijn: kinderspeelmiddagen, thema-avonden voor ouders, lezingen, trainingen en individuele begeleiding.

 

Advies & Consultatie

Ouders ervaren de fase waarin het welzijn van je kind verslechtert logischerwijs als een zware periode. De druk is hoog om het tij te keren. Je ondervindt onbegrip, onmogelijkheden en frustraties. Soms ontbreekt de kracht om constructief in gesprek te gaan met school, passend onderwijs of andere hulpverleners. Oplossingsgericht handelen en out-of-the-box- oplossingen zoeken geeft mogelijkheden waardoor je samen betere keuzes kan maken die van grote betekenis zijn. Graag ondersteun ik ouders, scholen, passend onderwijs en gemeenten hierbij. Hierbij maakt het niet uit of het kind op de basisschool zit of op het voortgezet onderwijs.

 

Begeleiding bij PGB aanvragen

Binnen regulier onderwijs en reguliere GGZ instellingen (Geestelijke Gezondheid Zorg) is nog onvoldoende bekend over wat hoogbegaafdheid precies is en hoe hiermee om te gaan. Herkenning en erkenning is een essentieel onderdeel om behandeling of begeleiding in gang te zetten. Reguliere financiële mogelijkheden zijn beperkt. Het Persoons Gebonden Budget (PGB) geeft hierin wel mogelijkheden. De veranderingen die sinds 2015 zijn doorgevoerd door de gemeente maken het een uitdagende administratieve taak. Graag ondersteun ik ouders bij het opstellen van contracten met hulpverleners, aanvragen PGB's, wekelijkse administratie en het bewaken van het budget. 

 

Dagbesteding

We bieden jongeren met een hoge intelligentie die niet meer functioneren binnen het onderwijs op maat gesneden begeleiding en coaching. We ondersteunen: creatieve en educatieve dagbesteding, (h)erkenning, contact met gelijkgestemden, ontdekken van talenten en vergroten van zelfredzaamheid. Door talenten te gebruiken en de jongere weer in beweging te krijgen begeleiden we zodat ze weer zelfstandig verder kunnen. Bijvoorbeeld het vormgeven van een hobby, de jongere coachen naar een staatsexamen of het opstarten van een bedrijf. Voor meer gedetailleerde informatie met betrekking tot dagbesteding klik hier.