(hoog)begaafde jongeren hebben soms hulp nodig

begeleiding voor vastgelopen hoogbegaafde jongeren

Advies & consultatie

Als het met een kind op school en/of thuis moeizaam verloopt is het van het grootste belang om de zorgen uit te spreken. Vaak neemt school het initiatief om in gesprek te gaan. Naast school en ouders zijn er mogelijkheden om hulpverleners of medewerkers van een samenwerkingsverband te betrekken. Alle partijen hebben de beste intenties namelijk om het kind te helpen zodat hij/zij weer (beter) gaat functioneren in het schoolsysteem.

Bij gesprekken is het goed mogelijk dat partijen verschillende kanten van het kind zien. Daarbij is het soms moeilijk om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Er zijn veel ouders die het gevoel hebben dat ze vechten tegen de bierkaai. Dit komt enerzijds omdat ze het kind thuis anders ervaren en anderzijds omdat alle gesprekken die al hebben plaatsgevonden nog niet tot een oplossing hebben geleid.

Deze frustratie van ouders geeft een gevoel van onmacht.  Daarbij worden de zorgen vergroot naarmate het welzijn van het kind verslechtert. Omdat irritaties het oplossend vermogen soms in de weg staat kan het helpen dat een onafhankelijk persoon hierbij een ondersteunende en bemiddelende rol in neemt. Voor scholen is het vaak zoeken naar oplossingen. Het helpt als iemand mee denkt met kennis en ervaring binnen het netwerk aan mogelijkheden in deze regio.

Graag help ik ouders, scholen en/of andere betrokken partijen om mee te denken in deze lastige situatie.  Het kan hierbij gaan om primair onderwijs en ook voortgezet onderwijs.