(hoog)begaafde jongeren hebben soms hulp nodig

begeleiding voor vastgelopen hoogbegaafde jongeren

Dagbesteding

We bieden jongeren met een hoge intelligentie die niet meer functioneren binnen het onderwijs op maat gesneden begeleiding en coaching.

We ondersteunen:

  • creatieve dagbesteding
  • educatieve dagbesteding
  • contact met gelijkgestemden
  • ondersteuning bij schooluitval
  • bevorderen zelfredzaamheid
  • ontdekken van talenten
  • (h)erkenning
  • een plek om te zijn wie je bent

Kortom, de aandacht die nodig is om hun cognitieve en praktische talenten volledig te kunnen ontplooien. Het is maatwerk. Dat wil zeggen dat als bijvoorbeeld het dag- en nachtritme van de jongeren is verschoven, we inzetten op wat wel haalbaar is voor de jongere. Soms helpt het als de jongeren vooraf een kijkt komt nemen om zo de drempel te verlagen. 

Begeleiding

Het is fijn als de jongeren ontdekken dat ze mogen zijn wie ze zijn. En aansluiting vinden bij gelijkgestemden zal ook bijdragen aan een positief zelfbeeld. De aandacht ligt hierbij op het vergroten van zelfredzaamheid door bij te dragen aan koken, corvee en planning. Als de jongeren er aan toe is kan er gestart worden met het maken van een plan. Samen met de jongeren worden afspraken gemaakt over het oppakken van activiteiten. Coaching hierbij zal bestaan uit het op zoek gaan naar de eigen kwaliteiten. Bij gemotiveerde jongen kunnen we werken aan ontwikkelen van talenten waarbij we diverse vaardigheden proberen te vergroten. Afhankelijk van wensen en mogelijkheden van de jongere, zoeken we er passende begeleiders bij. Dit leidt tot een praktisch ingericht leerproces. We stimuleren hierbij gezamenlijke activiteiten zoals sport en spel om fysiek beter in je vel te zitten en om het vergroten van communicatieve vaardigheden. De doelen en vorderingen omschrijven we in een ontwikkelingsplan. Om continuïteit van de zorg te waarborgen vindt de dagbesteding plaats via Maatwerk Autisme. Kijk voor meer informatie op www.maatwerkautisme.nl

Aanmelden

Voor vragen met betrekking tot aanmelding kunt u mij bellen of een mail sturen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Odette Blom van Maatwerk Autisme. Ze kan u meer informatie geven over de mogelijkheden.