(hoog)begaafde jongeren hebben soms hulp nodig

begeleiding voor vastgelopen hoogbegaafde jongeren

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn richtlijnen. Het streven is naar een zo goed mogelijke aansluiting op de hulpvraag. Omdat het hierbij gaat om maatwerk bekijken we gezamenlijk de financiële mogelijkheden. Bedragen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW. Een eerste (telefonisch) consult is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Het standaard uurtarief is € 50,-.

 

Advies & Consultatie

Uurtarief is € 50,- 

 

Dagbesteding

Meer informatie over de kosten vindt u op de website van Maatwerk Autisme.

Deze kosten kunnen worden veelal vergoed d.m.v. Persoons Gebonden Budget (PGB)

Studiekosten worden veelal vergoed via het samenwerkingsverband.

 

 

Begeleiding van PGB aanvragen

Uurtarief is € 40,- 

maandtarief is € 480,-

 

Centrale plek in de regio

Momenteel ben ik met verschillende partijen in overleg over een geschikte locatie. Zodra e.e.a. definitief is zal ik u meer informatie geven over mogelijkheden om deze te kunnen inzetten.